เชอริล แซนด์เบิร์ก: รุกอาสาแล้ว...ต่อไปอะไร?

Introduction to Lean In Thailand

เชอริล แซนด์เบิร์ก:
สาเหตุที่เรามีผู้นำที่เป็นผู้หญิงน้อยเกินไป

What works for women at work: Introduction 
วางตัวในที่ทำงานอย่างไรให้ก้าวหน้า

What works for women at work: Prove It Again
วางตัวในที่ทำงานอย่างไรให้ก้าวหน้า

What works for women at work: The Tightrope
วางตัวในที่ทำงานอย่างไรให้ก้าวหน้า

นวลพรรณ ล่ำซำ:
โอกาส คือคำนิยามของความท้าทายสู่เป้าหมาย

แอนเจล่า ลี ดั๊กเวิร์ธ:

กุญแจสู่ความสำเร็จ ความเพียร 

เมแกน รัมซีย์:
ทำไมการคิดว่าตัวเองน่าเกลียด เป็นเรื่องไม่ดี

เรซม่า ซาจานิ:
สอนให้ผู้หญิงกล้าหาญ ไม่ใช่ความสมบูรณ์

วิดีโอโดยผู้เชี่ยวชาญทั่วโลก (แปลภาษาไทย) กำลังจะมาถึงในเร็วๆนี้...

Education