สร้างหรือเข้าร่วมกลุ่มสนทนาของคุณ
ในแบบของคุณเอง

‘Your Circle, Your Way’

1. ตกลง ‘ค่านิยมหลัก’ (Shared Values) ร่วมกัน

การพิจารณาค่านิยมหลักร่วมกันของแต่ละ Circle เป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพื่อให้สมาชิกตั้งความคาดหวังให้ตรงกับสมาชิกคนอื่นๆ

จากคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญหลายท่าน และจากการวิจัยของเราเองเกี่ยวกับสิ่งที่ทำให้กลุ่มย่อยมีประสิทธิภาพ

เราได้พัฒนาสิ่งที่เรียกว่า พื้นฐานของการเป็นกลุ่มย่อย (Circle Fundamentals) ซึ่งประกอบไปด้วย 3 หัวข้อหลัก (3C)

  • การรักษาความลับ (Confidentiality) ความเชื่อใจเป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้นสิ่งที่เกิดอะไรขึ้นใน Circle ของคุณ ควรอยู่เพียงใน Circle ของคุณเท่านั้น

  • การสื่อสาร (Communication) จริงใจในการแบ่งปันอย่างเปิดเผย ตรงไปตรงมา และซื่อสัตย์ ฟังด้วยความเอาใจใส่ เห็นอกเห็นใจ

  • ความมุ่งมั่น (Commitment) ทุกคนควรลงทุนในความสำเร็จของ Circle ของคุณ และมีส่วนร่วมในการประชุมอย่างเต็มที่

2.  ตั้งเป้าหมายร่วมกันของ Circle

การมีเป้าหมายร่วมกันจะช่วยให้ Circle ของคุณนำหัวข้อที่เกี่ยวข้องมาอภิปรายไม่หลุดออกนอกเรื่อง สามารถประเมินความสำเร็จของการประชุม รวมถึงทำให้กลุ่มเข้าใจการเรื่องราวไปในทิศทางเดียวกันอย่างที่ตั้งใจไว้ วิธีง่ายๆในการสร้างเป้าหมายร่วมกัน คือให้สมาชิกแต่ละคนเขียนเป้าหมายส่วนตัวสามอันดับแรก จากนั้นระบุคำตอบที่พบมากที่สุดเป็นเป้าหมายหลักในกลุ่มของคุณ

3.  ตกลงวิธีการดำเนินการประชุม Circle

Circle จะดำเนินการอย่างราบรื่นที่สุดเมื่อผู้นำการประชุม (Moderator) วางแผนวาระและทิศทางการอภิปราย การเป็นผู้นำการประชุมต้องใช้เวลาและการเตรียมพร้อม เราได้ยินจากผู้นำการประชุมหลายคนบอกว่า มันคุ้มค่ากับรางวัลที่เขาได้รับ ซึ่งคือการฝึกฝนทักษะการเป็นผู้นำ

และได้รับการยอมรับในความสามารถ พวกเราเคยเห็นผู้นำการประชุมดำเนินการประชุมในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป และทั้งหมดมันก็ได้ผล เช่น

  • ผู้นำการประชุมหนึ่งคนจะดำเนินรายการในช่วงระยะเวลาหนึ่ง

  • สมาชิก Circle หนึ่งคนจะทำหน้าที่วางแผนการประชุม และสมาชิกอีกคนจะอำนวยความสะดวกในการประชุม

  • ทุกคนผลัดกันดำเนินการประชุม

OUR MISSION

Our mission is to empower women to achieve their ambitions.

ABOUT US

Lean In Thailand is an independent organization, affiliated with LeanIn.Org, which works closely with Lean In to further its mission,and is licensed by LeanIn.Org to use the “Lean In” name.

 

©2017 LEAN IN THAILAND.

CONTACT US

ABOUT LEAN IN

  • Facebook - White Circle
  • LinkedIn - White Circle
  • Instagram - White Circle