สร้างหรือเข้าร่วมกลุ่มสนทนาของคุณ
ในแบบของคุณเอง

‘Your Circle, Your Way’

1. ตกลง ‘ค่านิยมหลัก’ (Shared Values) ร่วมกัน

การพิจารณาค่านิยมหลักร่วมกันของแต่ละ Circle เป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพื่อให้สมาชิกตั้งความคาดหวังให้ตรงกับสมาชิกคนอื่นๆ

จากคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญหลายท่าน และจากการวิจัยของเราเองเกี่ยวกับสิ่งที่ทำให้กลุ่มย่อยมีประสิทธิภาพ

เราได้พัฒนาสิ่งที่เรียกว่า พื้นฐานของการเป็นกลุ่มย่อย (Circle Fundamentals) ซึ่งประกอบไปด้วย 3 หัวข้อหลัก (3C)

  • การรักษาความลับ (Confidentiality) ความเชื่อใจเป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้นสิ่งที่เกิดอะไรขึ้นใน Circle ของคุณ ควรอยู่เพียงใน Circle ของคุณเท่านั้น

  • การสื่อสาร (Communication) จริงใจในการแบ่งปันอย่างเปิดเผย ตรงไปตรงมา และซื่อสัตย์ ฟังด้วยความเอาใจใส่ เห็นอกเห็นใจ

  • ความมุ่งมั่น (Commitment) ทุกคนควรลงทุนในความสำเร็จของ Circle ของคุณ และมีส่วนร่วมในการประชุมอย่างเต็มที่

2.  ตั้งเป้าหมายร่วมกันของ Circle

การมีเป้าหมายร่วมกันจะช่วยให้ Circle ของคุณนำหัวข้อที่เกี่ยวข้องมาอภิปรายไม่หลุดออกนอกเรื่อง สามารถประเมินความสำเร็จของการประชุม รวมถึงทำให้กลุ่มเข้าใจการเรื่องราวไปในทิศทางเดียวกันอย่างที่ตั้งใจไว้ วิธีง่ายๆในการสร้างเป้าหมายร่วมกัน คือให้สมาชิกแต่ละคนเขียนเป้าหมายส่วนตัวสามอันดับแรก จากนั้นระบุคำตอบที่พบมากที่สุดเป็นเป้าหมายหลักในกลุ่มของคุณ

3.  ตกลงวิธีการดำเนินการประชุม Circle

Circle จะดำเนินการอย่างราบรื่นที่สุดเมื่อผู้นำการประชุม (Moderator) วางแผนวาระและทิศทางการอภิปราย การเป็นผู้นำการประชุมต้องใช้เวลาและการเตรียมพร้อม เราได้ยินจากผู้นำการประชุมหลายคนบอกว่า มันคุ้มค่ากับรางวัลที่เขาได้รับ ซึ่งคือการฝึกฝนทักษะการเป็นผู้นำ

และได้รับการยอมรับในความสามารถ พวกเราเคยเห็นผู้นำการประชุมดำเนินการประชุมในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป และทั้งหมดมันก็ได้ผล เช่น

  • ผู้นำการประชุมหนึ่งคนจะดำเนินรายการในช่วงระยะเวลาหนึ่ง

  • สมาชิก Circle หนึ่งคนจะทำหน้าที่วางแผนการประชุม และสมาชิกอีกคนจะอำนวยความสะดวกในการประชุม

  • ทุกคนผลัดกันดำเนินการประชุม