Network translator

เรามีห้องสมุดที่กำลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆจากแหล่งสาระความรู้การศึกษา
รวมถึงวิดีโอจากผู้เชี่ยวชาญที่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงในการพัฒนา
ส่วนบุคคลของผู้หญิงได้เป็นอย่างดี

เพื่อให้มั่นใจว่าคุณภาพเนื้อหาของเราแม่นยำและสัมพันธ์กับคนไทย
เราจะทำตามขั้นตอนดังนี้เพื่อให้ได้คำแปลที่ดีที่สุด ตามขึ้นตอนการทำงานดังนี้..

1. ถอดความ

ทีมงาน Lean In ประเทศไทยจัดหาเนื้อหาต้นฉบับหรือสำเนาในการแปล

2. แปล

เนื้อหาได้รับการแปลจากภาษาต้นฉบับเป็นภาษาไทย โดยใช้เลือกใช้สำนวนเรียบง่ายที่ที่เป็นภาษาสนทนา

3. ทบทวน

เนื้อหาที่แปลจะถูกทบทวนโดยทีมงานอาสาสมัคร

4. อนุมัติ

สมาชิกของเราจะเป็นผู้ตรวจทานอนุมัติก่อนนำไปเผยแพร่สู่สาธารณะ

เครดิต

เรารู้ว่ายังมีอีกหลายสิ่งที่อาสาสมัครของเราสามารถทำให้แก่ผู้หญิงได้ ดังนั้นเมื่อพวกเขาสละเวลาในการแปล เราเห็นคุณค่าในงานและเวลาของพวกเขา เพราะเรารู้ดีว่าผลงานของพวกเขาสามารถสร้างผลประโยชน์ในระยะยาวแก่ผู้หญิงบางคนได้

นักแปลและนักพิสูจน์ตัวอักษร Lean In ประเทศไทยจะได้รับการแสดงชื่อลงหน้านักแปลเมื่อแปลงานครบอย่างน้อยเป็นจำนวน
1 วิดีโอ ชื่อของพวกเขาจะได้รับเครดิตแสดงในวิดีโอเมื่อคำบรรยายใช้งานอยู่

คุณสมบัติ

เนื่องจากเราให้ความสำคัญกับคุณภาพที่ยอดเยี่ยมในการแปล พวกเราจึงมองหานักแปลที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านภาษา

  1. นักแปลอาสาสมัครที่มีความเข้าใจและสามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและอังกฤษอย่างคล่องแคล่ว

  2. นักแปลอาสาสมัครควรมีความรู้ด้านแนวทางแปลคำอธิบายใต้วิดีโอ(ซับไตเติ้ล)อย่างดี 

    1. ย่อเนื้อหาภายใต้จำนวนตัวอักษรที่กำหนดและคงความหมายให้มากสุดเท่าที่เป็นไปได้

    2. รวมวลีหรือประโยคให้อยู่ด้วยกันในประโยคเดียว เพื่อให้ความหมายไม่เปลี่ยนหรือขาดความต่อเนื่อง

    3. หากแปลเนื้อหาสำหรับวิดีโอ ห้ามเขียนเกินสองบรรทัดสำหรับคำอธิบายใต้ภาพ

การมอบหมายงาน

  1. เราจะมอบหมายงานให้อาสาสมัครทีละงาน

  2. งานที่มอบหมายควรจะเสร็จภายใน 15 วันหลังจากได้รับการมอบหมาย